[ { "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » phòng bếp", "value": "00037803-dca7-4058-ac1a-077d69fd5e83" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » PHÒNG TẮM", "value": "020c236a-e24b-49e6-b7dc-8be416cf614a" } ,{ "label": "Main vi_VN » PHÒNG » KIDS", "value": "04bc3997-f648-4011-82ba-ff67da58f42d" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » BEYOURs Easy", "value": "0c9ceac2-5ee5-4bd1-afce-ff20c164bc33" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » PHỤ KIỆN THAY THẾ", "value": "0cd757b1-5cd0-4ff4-b1b1-d0bdcc798fbe" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » phòng làm việc", "value": "0f898fc0-1b65-4141-a31c-f1c5bf5aa482" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » GƯƠNG", "value": "11522e77-47ad-4443-9f41-42fa498a55a2" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » PHÒNG KHÁCH", "value": "115e31b1-5a5c-425b-9dd3-9c0c63e9380c" } ,{ "label": "Main en_US » Rooms » Kitchen & Dinning", "value": "11fcad29-4094-4e74-b809-9ede6de77743" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » TRANG TRÍ NHÀ CỬA", "value": "134c44a7-1f3d-4af4-bb49-8be7c229b06f" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » HÀNH LANG", "value": "184e51ed-353a-4265-a490-b4891d67d229" } ,{ "label": "Primary Menu » SẢN PHẨMs » NỘI THẤT CHO BÉ", "value": "1950b25e-e467-4e11-890e-64f2d0ee75b5" } ,{ "label": "Main Menu » Phòng » Phòng khách", "value": "1978459c-9290-4f8e-9afa-c746928151d5" } ,{ "label": "Main vi_VN » THƯ VIỆN", "value": "22359606-0f8b-42ce-b465-7f93513ea765" } ,{ "label": "Main en_US » Blog", "value": "225b2b83-e25a-4bf7-b3c1-50e1dc62e23e" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » TRANG TRÍ NHÀ CỬA", "value": "26e71676-5eb4-42ea-8058-de9156838139" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » GHẾ", "value": "27469ebf-6d54-48bf-8c34-1537539cee21" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » phòng ngủ", "value": "28e74736-d536-4b23-8203-e6e44246effd" } ,{ "label": "Primary Menu » SẢN PHẨMs » NỘI THẤT TIỆN DỤNG", "value": "29baf696-399c-413e-b71f-731d012c0394" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » hành lang", "value": "2bca083e-af6b-4382-801d-73a605f2f76b" } ,{ "label": "Main Menu » Sản phẩm » Vật dụng nhà bếp", "value": "30834572-1de7-4d7b-a8f5-3e376479f93e" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » BEYOURs Easy » KỆ/TỦ", "value": "37634e73-859b-48a6-8126-1441ead36ee5" } ,{ "label": "Dev Menu » BEYOURs font » Tủ quần áo", "value": "3bc694b8-acc9-4302-9612-72b84adfe4be" } ,{ "label": "Main Menu » Phòng » Phòng ngủ", "value": "3db74b84-a252-4547-b0ba-7444384fecb2" } ,{ "label": "Dev Menu » BEYOURs font » Tủ quần áo » Hướng dẫn", "value": "3dd94521-6fe5-40a5-a1d0-fb07a7513abb" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » SOFA", "value": "3e072cf9-0c56-4aea-a747-3cb8c13ae9ad" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM", "value": "3fbda2f0-65cc-452f-805a-10f9df30692e" } ,{ "label": "Main vi_VN » PHÒNG » PHÒNG TẮM", "value": "404a91b1-029d-461d-9e4c-446f5147f500" } ,{ "label": "Beta » Sản Phẩms » Nội Thất Tiện Dụng", "value": "42c67a39-51ac-4868-b931-d3d21da62250" } ,{ "label": "Primary Menu » NỘI THẤTs » NỘI THẤT TRANG TRÍ", "value": "4572dc81-6748-4f50-9226-25d8351ceced" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » KỆ / TỦ", "value": "4736679e-124c-4e60-a7ad-82d32061a4d7" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » PHÒNG NGỦ", "value": "4852d6a6-3cf2-4ed7-9e28-5414b62e5636" } ,{ "label": "Main menu en » Products » Kitchen storage units", "value": "4eade9c9-04c9-4cd6-892a-b24bc66a00c7" } ,{ "label": "Main menu en » Rooms", "value": "4fea456b-3d4f-4f33-b1ab-923b2fac4a96" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » PHÒNG KHÁCH", "value": "501688af-bf55-48b9-9013-d13ec9597794" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » PHÒNG NGỦ", "value": "537b3020-b1ea-44b5-b3d7-aed8ad37ef0d" } ,{ "label": "Dev Menu » Phòng", "value": "58c75d18-6479-4c9c-9e49-ec166061794e" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » phòng khách", "value": "607bb85c-bec4-432e-8e84-4119887ea12f" } ,{ "label": "Primary Menu » SẢN PHẨMs", "value": "61f134bf-9f04-410b-bb6b-9cca103db812" } ,{ "label": "Main menu en » Rooms » Bedroom", "value": "6233d0bf-d0ea-4386-84a6-60ac1f87ae67" } ,{ "label": "Dev Menu » BEYOURs font", "value": "637caa76-0802-4c7a-82b7-dc6f1925dd47" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM", "value": "6776ae5d-c410-4e27-a548-4975805d22f0" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » PHÒNG TẮM", "value": "71fd96b3-26e8-4cd3-9219-ca71aa6be639" } ,{ "label": "Main Menu » Sản phẩm » Trang trí nhà cửa", "value": "72b216b9-1668-461b-9ca0-5b813e386911" } ,{ "label": "Beta » Sản Phẩms", "value": "73a96500-573a-4f6d-ac39-bdb4a5f59212" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » PHÒNG LÀM VIỆC", "value": "74232aba-fae4-4d8a-abf3-c441d3d93048" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » phụ kiện thay thế", "value": "74aa9d12-830e-46e9-8e21-dae22cfcb694" } ,{ "label": "Main vi_VN » NỘI THẤT » SẢN PHẨM » GIÁ/TỦ TREO QUẦN ÁO", "value": "75216fab-a26b-482f-bab0-59880b03f689" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » PHÒNG TRẺ EM", "value": "762fde7e-1494-40c2-9fb6-8628810f4aaa" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » phòng trẻ em", "value": "78cefd2c-d22e-48c1-8183-b970c5e59bf8" } ,{ "label": "Main en_US » Rooms » Home working room", "value": "7c910b0d-fe60-43b1-a1c8-b98befa12dc2" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » PHÒNG KHÁCH » Sofa", "value": "7d76c63f-0d38-440c-a0fe-14b7085b1d0c" } ,{ "label": "Main en_US » Products » Tables", "value": "7dd5feb6-4b43-443b-a103-0d2855a2c345" } ,{ "label": "Main en_US » Rooms » Decorations", "value": "7de3e6d0-add8-480e-8335-fb18aa5b92b0" } ,{ "label": "Main menu en » Rooms » Home office", "value": "7fe92c3a-bcb3-4b8f-b2c2-80e372da7769" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » phòng khách", "value": "809fc95f-d1b1-4941-900e-fcd4cafff829" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » TỦ GIÀY", "value": "86a8c5c4-d80b-4f2f-81ec-3616da150ac4" } ,{ "label": "Main en_US » Rooms » Living room", "value": "89a621d9-89c5-4144-90c9-1bcd4d9f124d" } ,{ "label": "Main menu en » Favourite sets", "value": "8c76ec9f-15f9-4202-90c2-bb706dbc4689" } ,{ "label": "Main Menu » Phòng » Phòng làm việc", "value": "8ca26fdf-663c-4de3-8cda-e6907846b37a" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » PHÒNG ĂN - BẾP", "value": "8e53c68c-1d2c-402f-b2f0-8dc4dd158ef6" } ,{ "label": "Main vi_VN » NỘI THẤT » SẢN PHẨM » GƯƠNG", "value": "8e95a8fb-1301-41be-9f22-c4f70cfd4690" } ,{ "label": "Main menu en » Products » Storages", "value": "91cb802c-0734-4fe2-9e57-5a8aa804b594" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » BEYOURs Easy » GHẾ", "value": "93008386-4bd9-4183-80f4-1811067115fe" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » BEYOURs", "value": "96ddbfba-0598-4211-8338-1e9d02739e63" } ,{ "label": "Main en_US » Products", "value": "9acb8381-b213-4a54-bf36-9c97be325e01" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » PHÒNG LÀM VIỆC", "value": "9e66573a-f3c3-4681-a3d3-fcf9d32ce48a" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG", "value": "9e6865b2-5d7a-4fa8-9897-8d3e62b27d63" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » trang trí nhà cửa", "value": "a0436fd0-0dfb-4115-8027-25d56e1593fe" } ,{ "label": "Main en_US » Products » Chairs", "value": "a22612e6-9617-4911-83bb-1281faaa15a8" } ,{ "label": "Main en_US » Rooms", "value": "a2ba3aeb-c067-443a-9367-3e36a2adb40a" } ,{ "label": "Main en_US » Rooms » Bedroom", "value": "a476dc6d-85f3-4522-aa6b-f0af22936e8a" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » GIÁ / TỦ TREO QUẦN ÁO", "value": "a49a9ab3-e3c8-41e9-984c-e9e10852c351" } ,{ "label": "Primary Menu » SẢN PHẨMs » NỘI THẤT NHÀ BẾP", "value": "a8620360-d545-49a7-be2e-b133a00df361" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm", "value": "acadd528-24b6-4b0f-973e-ad45ffda7f68" } ,{ "label": "Main menu en » Rooms » Kitchen", "value": "acdf48c7-de3d-4872-a994-7ed16db49fab" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » PHÒNG TẮM", "value": "ada00b2b-a6d5-4b31-94dd-f516c6b36584" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » BEYOURs Easy", "value": "ae1120ed-076c-4803-9d46-904a3c3f89a2" } ,{ "label": "Main Menu » SẢN PHẨM", "value": "b6ebe707-4346-4f62-94dc-75f1cc3ede91" } ,{ "label": "Primary Menu » THƯ VIỆN VÀ DỊCH VỤ", "value": "bca1596c-fb46-4a7f-8d84-a57bad2bd38d" } ,{ "label": "Beta", "value": "beta" } ,{ "label": "BLOG", "value": "blog-post" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » PHÒNG BẾP - ĂN UỐNG » BỘ BÀN ĂN", "value": "bo-ban-an" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » beyours easy", "value": "c063e475-d661-49f4-bab6-233a0666535c" } ,{ "label": "Main Menu » SẢN PHẨM » Tranh Canvas", "value": "c8a758a1-4722-405a-a3e6-dd0a9bce09bc" } ,{ "label": "Main en_US » Introduction", "value": "c95f517b-27c6-486f-a358-884b7985a572" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » phòng ngủ", "value": "cc66a7ec-235a-47b8-9448-5e4903bbcd7d" } ,{ "label": "Main en_US » Rooms » Bathroom", "value": "d1f20cc7-e03d-4153-8030-173da1164455" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » PHÒNG BẾP", "value": "d5e212b5-aeaf-4625-a248-3d791bd69aa3" } ,{ "label": "Main Menu » Sản phẩm » Kệ", "value": "d78ec4d4-81ee-446d-be8f-bb3a82a6c88c" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » HÀNH LANG", "value": "d8e73d07-4664-4e38-9a35-469ba1975aac" } ,{ "label": "Main en_US » Rooms » Lobby", "value": "d8eebc1e-b0ae-40dc-a014-1f69c713f9e5" } ,{ "label": "Main menu en » Rooms » Living room", "value": "dcaf94ca-4445-4595-9be5-33308dffa017" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » BÀN", "value": "dd771813-8cbc-40eb-b6c5-dcc52fb682dd" } ,{ "label": "Main Menu » Phòng » Phòng bếp", "value": "defdcf9a-55a9-4ad0-b4af-ae260167fa43" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » KIDS", "value": "e3994fff-d124-4150-83f9-37827d96b8ac" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » phòng khách » sofa", "value": "e4ffe670-5838-4f27-b860-71d8d2a1e1c6" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » BEYOURs Easy » BÀN", "value": "e9e0123b-d3b3-4193-b033-09e92a838ee9" } ,{ "label": "Main vi_VN » SẢN PHẨM » PHÒNG NGỦ", "value": "ecc07f54-3234-4248-af67-8021e1a1e640" } ,{ "label": "[en] Footer", "value": "en-footer" } ,{ "label": "[en] Left", "value": "en-left" } ,{ "label": "Beta » Sản Phẩms » Nội Thất Trang Trí", "value": "f072ab3f-3979-40c8-a5d9-2bf8ab803806" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » TRANG TRÍ NHÀ CỬA", "value": "f2fd7dfb-8bdb-42fd-88b6-00fb32059788" } ,{ "label": "Main en_US » Rooms » Kids room", "value": "f49036e4-4b29-4b58-9dc5-c9cb157603a5" } ,{ "label": "Main menu en » Offers", "value": "f87a14bd-f1a2-466d-a01a-5948630d6a4f" } ,{ "label": "Dev Menu » Sản Phẩm » phòng tắm", "value": "fc2316e8-b47e-4d5e-bd96-6d0a76805ee4" } ,{ "label": "Main menu en » Products » Sofas", "value": "fe7c9631-aca2-4c94-baa5-441c111375ee" } ,{ "label": "Footer", "value": "footer" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » PHÒNG NGỦ » GIƯỜNG", "value": "giuong-1" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » HÀNH LANG", "value": "hanh-lang" } ,{ "label": "Main Menu » Phòng » Phòng khách", "value": "khong-gian-1" } ,{ "label": "Main Menu » Phòng", "value": "khong-gian-song" } ,{ "label": "Left", "value": "left" } ,{ "label": "Dev Menu", "value": "main-dev" } ,{ "label": "Main vi_VN", "value": "main-menu" } ,{ "label": "Main en_US", "value": "main-menu-en" } ,{ "label": "Main Menu » Phòng » PHÒNG KHÁCH", "value": "phong-khach" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » PHÒNG LÀM VIỆC", "value": "phong-lam-viec" } ,{ "label": "Primary Menu", "value": "primaries-menu" } ,{ "label": "Main Menu", "value": "primary-menu" } ,{ "label": "PROMOTION_LOCATE_5", "value": "promotion-locate-5" } ,{ "label": "PROMOTION_LOCATE_6", "value": "promotion-locate-6" } ,{ "label": "Main Menu » Phòng » PHÒNG KHÁCH » SOFA", "value": "sofa" } ,{ "label": "Main Menu » PHÒNG » HÀNH LANG » TỦ GIÀY", "value": "tu-giay" } ]