BEYOURs FurnitureGiải nghĩa Chương trình Ưu đãi

BEYOURs có định hướng rõ ràng trong việc mong muốn khách hàng của mình có thể nhận được giá trị tương xứng với chi phí chi trả, bao gồm cả về chất lượng lẫn sự trung thực về thông tin. Vì vậy, BEYOURs sẽ không "chạy theo" câu chuyện về giảm giá không lành mạnh để bán được hàng.

Các sản phẩm chỉ nằm trong chương trình ưu đãi sẽ bao gồm:
1. Mẫu sản phẩm sẽ không được sản xuất nữa.
2. Mẫu sản phẩm sẽ được nâng cấp thành phiên bản mới tốt hơn.
3. Mẫu sản phẩm nằm trong chương trình Pre -Order, quyền lợi dành riêng cho những khách hàng mua sớm.
4. Mẫu sản phẩm thuộc về lô hàng xuất khẩu sản xuất dư để dự phòng, nhưng không phải dùng đến.


Và các sản phẩm nằm trong chương trình ưu đãi vẫn sẽ  đảm bảo được tiêu chuẩn BEYOURs, ngoại trừ các sản phẩm có chất lượng thấp hơn vì lý do thời gian, ngoại cảnh,... đều sẽ được nhân viên tư vấn cung cấp rõ thông tin trước khi khách hàng đồng ý mua hàng.

BEYOURs sẽ cố gắng để tận dụng những lợi thế nhất định của mình, để mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá mua hợp lý nhất.