BEYOURs FurnitureChính sách trả góp 0%

1. Nguyên tắc chấp nhận trả góp bằng thẻ tín dụng

  • Loại thẻ hỗ trợ trả góp là THẺ TÍN DỤNG mang thương hiệu: Visa, Master hoặc JCB do các ngân hàng tại Việt Nam phát hành, được liệt kê trong danh mục ngân hàng có liên kết.
  • Áp dụng cho giá trị đơn hàng tối thiểu: 5.000.000đ
  • Chỉ có các giao dịch khách hàng đã thanh toán và được ghi nhận thành công trên hệ thống ứng dụng (máy POS) của NTKH mới được tiến hành đối soát và thanh toán.

2. Bảng phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng

Bảng phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng

Bảng phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng

​3. Bảng phí quẹt thẻ thanh toán:

Bảng phí quẹt thẻ thanh toán:

4. Bảng phí dịch vụ chuyển đổi trả góp (Chủ thẻ chịu phí)

Bảng phí dịch vụ chuyển đổi trả góp (Chủ thẻ chịu phí)

  • Ghi chú:

Sign: điền đơn

Call: gọi điện

Sms: nhắn tin

N/A: không làm gì cả

Phí trả góp = Phí quẹt thẻ+ Phí dịch vụ chuyển đổi trả góp

5. Quy trình thực hiện giao dịch trả góp:

- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng đầy đủ thông tin và mức phí (nêu có) khi thực hiện giao dịch trả góp.

- Thực hiện điền thông tin giao dịch theo yêu cầu và thực hiện giao dịch trả góp bằng thẻ.

- Thông báo chủ thẻ các bước tiếp theo làm việc với ngân hàng để hoàn tất thủ tục đăng kí trả góp như sau:

Quy trình thực hiện giao dịch trả góp: