Ưu đãi ngày 10% (nhóm Ghế Sofa)

GHẾ SOFA BUMBEE BLUE
GHẾ SOFA BUMBEE VÀNG
GHẾ SOFA BUMBEE VÀNG CÁT
GHẾ SOFA BUMBEE XÁM